หนองบัวลำภู(ชมคลิป)รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่หนุนส่งเสริมสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ยั่งยืน

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู หนุนส่งเสริมสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ยั่งยืน
พร้อมจะให้การสนับสนุนงบประมาณการส่งเสริม อาชีพในการสร้างราย อย่างยั่งยืน ได้ให้กับชุมชน พร้อมใช้สิทธิคนละครึ่ง ซื้อสินค้าจากลานค้าชุมชน พร้อมนำข้อเสนอของแม่ค้า อยากให้รัฐบาลเพิ่มโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ส่งต่อท่านนายกฯ
เมื่อวันที่(13 ตค.64)ณ ศูนย์เรียนรู้วิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู และตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้ง 2 จุดให้การต้อนรับ
จุดแรกที่คณะของรองนายกรัฐมนตรีฯไปติดตามงานที่วิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู บ้านหนองกุงพัฒนา ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาเรื่องผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นแหล่งแลกเปลี่ยน เรียนรู้ นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ กระบวนการทอผ้า ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ จนกระทั่งปลายน้ำ ให้แก่ผู้สนใจ สามารถที่จะนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาดูงาน บูรณาการกิจกรรมของวิชชาลัย เข้ากับการท่องเที่ยว ที่สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยว ที่สนใจ ในการเรียนรู้ หรือทดลองทำกิจกรรมเกี่ยวกับกระบวนการทอผ้า หรือแปรรู้ผ้าได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่การทอเส้นด้าย การย้อมสี การออกแบบลวดลายผ้า การมัดหมี การทอ การออกแบบเสื้อผ้า การตัดเย็บ เพื่อนำไปสวมใส่ และสร้างการสร้างอาชีพ ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู มีวิชชาลัยทอพื้นเมือง อยู่ 2 แห่ง คือ วิชชาลัยผ้าทอมือวิทยาเขตขวัญตา และวิชชาลัยผ้าทอมือวิทยาเขตเทวาผ้าไทย
โดยจังหวัดหนองบัวลำภู ได้สนับสนุนงบประมาณในการกำหนดหลักสูตรสำหรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับผู้สนใจ เพื่อนำไปประกอบเป็นอาชีพ จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสำหรับฝึกอาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะให้นำไปประกอบอาชีพ เช่น การปลูกและผลิตเส้นใยธรรมชาติ กระบวนการทอผ้า การเก็บขิด การมัดหมี่ การย้อมสีธรรมชาติ การออกแบบลายผ้า การตัดเย็บและการขาย เป็นต้น และหลักสูตร สำหรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการเรียนรู้และทดลองทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทอผ้า ในการนี้ กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองจากวิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู ได้มอบเสื้อที่ตัดเย็บด้วยผ้าอัตลักษณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผ้าขิดสลับหมี่ ที่มีลายดอกบัวอยู่บนผืนผ้า ให้กับ รองนายกรัฐมนตรี ด้วยหลังจากรับมอบ รองนายกรัฐมนตรี ได้สวมใส่พร้อมกล่าวว่า ผ้าทอของจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผ้าที่นิ่มมาก ใส่แล้วเบาสบาย
จากนั้นคณะของรองนายกรัฐมนตนรี ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการที่ตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ ซึ่งเป็นตลาดลานค้าชุมชน ที่เกษตรกรรวมตัวกันนำสินค้าพื้นเมือง สินค้าทางการเกษตรและผลผลิตจากชุมชนโดยตรง มาจำหน่าย มาเป็นระยะเวลา 26 ปี จากตลาดลานค้าชุมชนเล็กๆที่วางขายริมทาง พัฒนาจนมาเป็นตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนขนาดใหญ่ ที่มีแม่ค้า เจ้าของแผงจำหน่ายสินค้า กว่า 320 คน บนเนื้อที่ 7 ไร่ มีอาคารจำหน่ายสินค้า 10 อาคาร มีสถานที่จอดรถสามารรองรับได้มากถึง 80 คัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ เช่น ห้องน้ำ แยก ชาย หญิง จำนวน 18 ห้อง โดยแต่ละวันจะมีชาวบ้านนำสินค้ามาจำหน่าย ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 20.00 น. ส่วนใหญ่เป็นสินค้าการเกษตร และสินค้าที่หามาได้จากป่าชุมชน และปลูกตามสวน ตามไร่ ของชาวบ้าน เช่น เห็ดป่า หน่อไม้ ผึ้งป่า กบ เขียด อึ่งอ่าง ปูนา ผักหวาน ในการนี้กลุ่มแม่ค้าเรียกร้องให้รัฐบาล จัดโครงการคนละครึ่ง เพิ่ม เป็นเฟส 4 ส่งต่อให้นายกฯทราบด้วย
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู