จ.เลย พบผู้ป่วยโควิด-19 รวม 35 ราย ผู้ป่วยระบาดในพื้นที่ 29 ราย นอกพื้นที่ 6 ราย


วันที่ 14 ต.ค. 64 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติกาฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมภูหลวงชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเลย วันนี้แถลงสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อฯประจำวันที่ 14 ตุลาคม 64 พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวน 39 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 25+1 ราย เท่าเดิม มีผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 3,346 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 354 ราย หายป่วยแล้ว 2,967 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 318 ราย วันนี้ไม่มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน
มีผู้ป่วยนอกพื้นที่เดินทางเข้ามารักษาจากต่างจังหวัดดังนี้ จากกรุงเทพฯ 2 ราย จังหวัดชลบุรี 1 ราย นนทบุรี 1 ราย อุตรดิตถ์ 1 ราย และจันทบุรี 1 ราย
มีผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 212 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 127 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 15 ราย มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 4 ราย
ส่วนการบริหารเตียงรักษาพยาบาล ใน รพ. 352 เตียง รพ.สนาม 283 ราย ศูนย์โควิดชุมชน 1,708 เตียง เหลือ 2,028 ราย
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 244,597 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 155,574 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย