ชัยภูมิ (ชมคลิป) ปกครอง จิตอาสาชาวบ้านผนึกกำลังลังสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง


หลังจากที่เกิดน้ำท่วมในจังหวัดชัยภูมิ ทำให้มีฝายชะลอน้ำในหลายพื้นที่ผังเสียหาย ขณะเดียวกัน ที่บ้าน โนนหญ้านาง หมู่ 7 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ซึ่งถูกน้ำจากลำห้วยระเหว ไหลทะลักซัดฝายขาดเสียหาย จนไม่สามราถเก็บกักน้ำได้ นาย ทินพล เฉลิมวสุธา นายนอำเภอหนองบัวระเหว นำจิตอาสา และชาวบ้านจึงได้ช่วยสร้างฝายชะลอน้ำให้ชาวบ้านสำหรับทำการเกษตรในยามหน้าแล้ง
ด้านนายประเสริฐ บุญขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนหญ้านาง เผยว่า ฝายเดิมเป็นฝายคอนกรีต ซึ่งถูกน้ำซัดขาด ชาวบ้านหวั่นไม่มีน้ำใช้ในยามแล้วเพื่อทำการเกษตร จึงได้ร่วมแรงร่วมใจนำไม่ไผ่ และกระสอบมาบรรจุทราย สร้างฝายกั้นน้ำในบริเวณลำห้วยระเหว บ้านโนนหญ้านาง หมู่ 7 โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ จากเทศบาล ตใหนองบัวระเหว เพื่อสร้างฝายชะลอน้ำเก็บกักน้ำไว้ให้ชาวบ้านใช้ทำการเกษตรในหน้าแล้ง เพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้นไปก่อน และเมื่อได้งบประมาณมาก็จะได้เร่งสร้างฝายใหม่ให้กับชาวบ้านต่อไป

วิรัตน์ ดวงแก้ว จ.ชัยภูมิ