ขอนแก่น-สวนสัตว์ขอนแก่น คว้ารางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Gold Awards13th)

สวนสัตว์ขอนแก่น คว้ารางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Gold Awards13th) ครั้งที่ 13 ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ เป็นครั้งที่ 2

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 ให้กับผู้ประกอบการ องค์กรและชุมชนท้องถิ่นในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ชนะการประกวด โดยการรับรางวัลครั้งนี้เป็นการจัดในรูปแบบ New Normal Online
นายณรงวิทย์ ชดช้อย รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่า ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๔ (Thailand Tourism Awards13th 2021) ขึ้น ด้วยศักยภาพพื้นที่ของสวนสัตว์ขอนแก่นที่มีภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ภูเขา และความเป็นธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดขอนแก่น ในครั้งที่ 13 นี้ จึงได้ส่งเข้าประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (Learning and Doing) จนในที่สุดทางคณะกรรมการพิจารณาได้คัดเลือกให้สวนสัตว์ขอนแก่นได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Gold Awards สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ เป็นครั้งที่ 2
นายณรงวิทย์ ชดช้อย กล่าวต่ออีกว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่สวนสัตว์ขอนแก่น ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตอและสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ๒๕๖๔ (Thailand Tourism Awards13th 2021) เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นรางวัลที่รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism) เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ และบริการที่ดี เพื่อยกระดับพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน “การท่องเที่ยวสีขาว” ที่มีทั้งความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างคุณค่าและมูลค่าของสินค้าทางการท่องเที่ยวไทยสู่ระดับสากล อีกทั้งยังนำความปลาบปลื้มปิติ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ของบสวนสัตว์ขอนแก่นจนหาที่สุดมิได้ ที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ประกอบการ ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรน่า (COVID-19) ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงได้จัดให้มีการรับรางวัลในในรูปแบบ New Normal Online
หลังจากนี้เป็นต้นทางสวนสัตว์ขอนแก่น ก็จะพัฒนาพื้นที่ให้ความเป็นธรรมชาติสวยงาม ให้มีความร่วมรื่นสวยงามอยู่ตลอดเพื่อเป็นการสร้างการบริการที่ดีให้กับประชาชนที่มาเที่ยวชมสัตว์ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น และในปีงบประมาณ 2565 ทางสวนสัตว์ขอนแก่นได้ก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุ่งแสนกวางโฉมใหม่ และนำเพนกวิน รวมถึงนำช้างเอเชียมาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมอย่างแน่นอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ สวนสัตว์ขอนแก่น โทร.086-4594192 หรือ https://www.facebook.com/Khonkaenzoo