ขอนแก่น – ผบ.ร.8 ‘จัดทีมช่วยหมู’ หนีน้ำท่วมหลุดจากฟาร์ม อ.พระยืน

จากสถานการณ์น้ำ จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 13 อำเภอ คือ ชุมแพ หนองเรือ ภูผาม่าน แวงน้อยแวงใหญ่ มัญจาคีรี โคกโพธิ์ชัย อ.เมือง ชนบท บ้านไผ่ บ้านแฮด ภูเวียง และพระยืน โดยมวลน้ำได้ส่งผลกระทบให้พื้นที่ติดกับริมแม่น้ำชีที่บ้านหินกอง ต.บ้านโต้น อ.พระยืน มีน้ำท่วมสูงบางจุดถึง 1 เมตร รวมพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 73,746 ไร่
พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) สนองตอบนโยบาย พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ให้หน่วยทหารทุกหน่วย สนับสนุนให้การช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะการระดมทรัพยากร และยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกเพื่อใช้ในการบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มศักยภาพอย่างทันท่วงที สั่งการเร่งด่วนให้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย กรมทหารราบที่ 8 และ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าขนย้ายหมูออกจากฟาร์ม สถานการณ์น้ำท่วมใน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น เข้าสู่วันที่ 2 ระดับน้ำยังสูง 1 เมตร โดยสภาพน้ำที่เข้าท่วมฟาร์ม หมูบางส่วนลอยออกมาจากคอก และเริ่มจมน้ำตาย ซึ่งฟาร์มหมูแห่งนี้ อยู่ติดกับลำน้ำชี เป็นพื้นที่ลุ่มที่เคยถูกน้ำท่วมในปี 2554 แม้ฟาร์มจะทำคันดินโดยรอบเพื่อกั้นน้ำ แต่กระแสน้ำที่ไหลมาจาก จ.ชัยภูมิในปีนี้ ค่อนข้างไหลเร็ว และหลากท่วมทุ่ง จึงไหลเข้าท่วมฟาร์มหมูทุกทิศทาง ไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกได้ทัน
กองทัพบก โดยกรมทหารราบที่ 8 ได้มีการเตรียมการอย่างรัดกุม เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ ในการดูแลประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง และตรงตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งยุทโธปกรณ์ที่มีประจำการทุกชนิดให้พิจารณานำมาใช้ในการช่วยเหลือประชาชน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำท่วม ส่วนพื้นที่ไหนที่คลี่คลายแล้ว ให้เร่งทำการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว การทำงานทุกส่วนให้ประสานกับส่วนราชการอื่นๆ อย่างใกล้ชิด เน้นความปลอดภัยภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19
ภาพ: ขอบคุณภาพจาก ร.8