บึงกาฬ-ชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวย เข้าร่วมบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลบึงโขงหลง

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 พันโท บริสุทธิ์ สุจินพรัม ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13ได้อนุมัติให้จัดกำลังพลเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวย พร้อมด้วยสมาชิกของโครงการฯ เข้าร่วมบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลบึงโขงหลง ณ หอประชุม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ จึงทำให้มีผู้ออกมาบริจาคโลหิตน้อยลง อีกทั้งยังเป็นการสำรองโลหิตให้กับโรงพยาบาลบึงโขงหลง เพื่อเก็บไว้ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาผู้ป่วย จากการที่กำลังพลเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวย พร้อมด้วยสมาชิกของโครงการฯ เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ทำให้คณะบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบึงโขงหลง และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก และได้กล่าวขอบคุณที่หน่วยทหารได้จัดกำลังพลและสมาชิกโครงการฯเข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้
ข้อมูลภาพข่าว  จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13