อุดรธานี-ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคฯ อีสาน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ “ของฝาก-ที่ระลึก” อัตลักษณ์อีสาน


//เมื่อเร็วๆนี้ นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมฯ ประธานงานนิทรรศกาลและแสดงสินค้าอุสาหกรรมท่องเที่ยวภายใต้อัตลักษณ์อีสาน พร้อมด้วย นายสมชัย เผ่าผา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค4 เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานร่วมกันระหว่างศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4, 5, 6, และ7 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บริการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดกิจกรรม “เชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์อีสาน” พัฒนาการรวมกลุ่มคลัสเตอร์และเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายใต้อัตลักษณ์จังหวัด


โดยได้เชิญ อาจารย์บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย วิทยาการผู้เชี่ยวชาญ มาเป็นวิทยากรกิจกรรม “นวัตกรรมเพื่อการแข่งขันในโลกยุคดิจิทัลและการเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์อีสาน” ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมืองอุดร จ.อุดร เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม ที่ผ่านมา เพื่อเชื่อมโยงประธานคลัสเตอร์ ผู้ประสานงานคลัสเตอร์ CLUSTER DEVELOPMENT AGENT : CDA ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4, 5, 6, และ7 ให้เกิดการพัฒนารวมกลุ่มคลัสเตอร์ เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการยกระดับธุรกิจโดยการรวมกลุ่ม เกิดผลสัมฤทธิ์ของอุตสาหกรรมของฝากของที่ระลึกภายใต้ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์อีสาน