เขื่อนอุบลรัตน์(ชมคลิป)เปิดสปิลเวย์เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ หลังจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามีปริมาณมาก จนเหลือพื้นที่รับน้ำเพียง 442 ล้านลูกบาศก์เมตร

          วันที่ 3 ต.ค. 64 เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ได้มีการเพิ่มการระบายเป็น 18 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นวันแรกหลังจากที่คณะอนุกรรมการน้ำจังหวัดขอนแก่น มีมติให้เขื่อนอุบลรัตน์ได้เพิ่มการระบายน้ำสูงสุด 35 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลเข้าปริมาณมาก ทำให้เหลือพื้นที่รองรับรับน้ำไม่มาก

           นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า หลังจากที่พายุ เตี๋ยนหมู่ และร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคอีสานตอนบน ทำให้เกิดฝนตกหนักเหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ทำให้น้ำในลำน้ำสาขาได้ไหลลงสู่เขื่องอุบลรัตน์ปริมาณมาก โดยตลอดทั้งสัปดาห์มีน้ำไหลเข้ากว่า 800 ล้านลูกบาศก์เมตร จนกระทั่งทางจังหวัดขอนแก่นได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการน้ำจังหวัดขอนแก่น เร่งระบายออกจากเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อรองรับน้ำที่ยังจะไหลเข้าสู่เขื่อนอุบลรัตน์อีกจำนวนมาก โดยในนี้ได้ระบาย 18 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเป็นการระบายผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3 เครื่อง 15 ล้านลูกบาศก์เมตร และล่าสุดได้เปิดสปิลเวย์ระบาย 3 ล้านลูกบาศก์เมตร จากนั้นจะเพิ่มการระบายวันละ 3 ล้านลูกบาศก์เมตร ไปจนกว่าจะถึง 35 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน

           สำหรับน้ำที่ระบายออกไปลำน้ำพอง สามารถรองรับน้ำได้ 35-40 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อวัน คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งสองฝั่งลำน้ำพอง แต่อย่างไรก็ตามอยากให้ประชาชน อยู่ริมฝั่งลำน้ำพองได้ติดตามปริมาณน้ำด้วย ซึ่งทางโรงไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเขื่อนอุบลรัตน์ จะคอยแจ้งข่ายไปยังผู้ใหญ่บ้าน กำนัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทราบเป็นระยะ

       สำหรับปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ ขณะนี้มีปริมาณ 1,989 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 81 ของความจุอ่าง มีน้ำใช้งานได้ 1,407 ล้านลูกบาศก์เมตร เหลือพื้นที่รับน้ำ 442 ล้าน ลูกบาศก์เมตร โดยล่าสุดน้ำไหลเข้า 106 ล้านลูกบาศก์เมตร.

#อีสานเดลี่ออนไลน์

Related posts