กาฬสินธุ์(ชมคลิป)รวมพลังฉีดวัคซีนโควิดเชิงรุกวันมหิดล


จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมพลังฉีดวัคซีนโควิด-19 วันมหิดล เป้าหมาย 24,363 คน จุดบริการ 32 จุด ขณะที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่ติดตามการบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุกที่อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งผ่านเกณฑ์เกณฑ์ 60% ในประชาชนกลุ่ม 608
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 และนายชาลี เอี่ยมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตามการให้บริการการฉีดวัคซีน โควิด-19 เชิงรุก โดยการให้บริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้เป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 โรค กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและหญิงตั้งครรภ์ หรือกลุ่ม 608 พร้อมด้วยประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีน ทั้งเข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และบุคลากรด่านหน้า เข็มที่ 3 พร้อมมอบป้ายอำเภอร่องคำฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ผ่านเกณฑ์ 60% ประชาชนกลุ่ม 608 ที่หอประชุมเทศบาลตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม.ให้การต้อนรับและบริการประชาชน
นอกจากนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 และคณะได้ติดตามการให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19 เชิงรุก ที่ห้องประชุมเปรื่องอนุชวาณิช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) โดยมีนายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ร่วมให้การบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กลุ่มผู้สูงอายุ 608 นอกจากนี้ยังมีจิตอาสาพระราชทาน 904 เจ้าหน้าที่คอยดูแล อำนวยความสะดวก และได้มอบป้ายการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 50% ในกลุ่ม 608 ให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์ และแสดงความยินดีกับตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ในโอกาสที่กลุ่ม 608 ฉีดวัคซีนเกิน 80% เป็นตำบลแรก โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วม
อย่างไรก็ตาม สำหรับวันที่ 24 กันยายน 2564 เนื่องในวันมหิดล จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รวมพลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 24,363 คน มีจุดบริการ 32 จุด เพิ่มศักยภาพการฉีด 2.5 เท่า เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการมากที่สุด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน” ที่ทรงมีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้