ทหารออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ จ.อุดรธานี

พันเอก มงคล หอทอง ผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ จ.อุดรธานี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยในเวลา 09.00 น. – 10.00น.ได้ออกสำรวจสวนผักของนาง เพิ่ม พิมพ์ศรี เกษตรกรบ้านหนองประเสริฐ หมู่ 1 ต.หนองประเสริฐ อ.หนองแสง จ.อุดรธานี พร้อมจัดซื้อ มะเขือเปราะและ บวมหอม เพื่อนำมาประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการของหน่วย และในเวลา 12.00น. – 12.30 น.ในวันเดียวกัน ได้จัดซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้สุกจากเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในพื้นที่ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ซึ่งได้มาออกร้านจำหน่าย บริเวณพื้นที่จอดรถ โครงการรวมใจช่วยพี่น้องเกษตรกรชาวไทย ที่บริเวณด้านหน้าช่องทางเข้า – ออก (ประตู 2) ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อนำมาเป็นอาหารเสริมให้กับทหารกองประจำการของหน่วยได้รับประทานจากการที่หน่วยทหารจากกรมทหารราบที่ 13 ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกรมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ที่หน่วยงานทหารได้เข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดซื้อพืชผักและผลผลิตจากเกษตรกรในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งไม่สามารถดำเนินการออกจำหน่ายได้ตามปกติ