เลย-หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 เชิดชูเกียรติ นักรบผู้กล้าสมรภูมิยุทธการสุริยพงษ์ จังหวัดน่าน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 เชิดชูเกียรติ “ร้อยตรี บุญยัง เสนานุช” นักรบผู้กล้าสมรภูมิยุทธการสุริยพงษ์ จังหวัดน่าน ให้เป็นตำนานเรื่องเล่าของนักรบผู้กล้า บนผืนแผ่นดินไทยตลอดไป
เนื่องในโอกาสวันที่ 3 กุมภาพันธ์นี้เป็นวันคล้ายวัน สถาปนาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและ เป็นวันทหารผ่านศึก กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 นำความห่วงใยจากกองทัพบกมอบหมายให้ร้อยโท ชาญณรงค์ ถิระโคตร ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 2101 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจนักรบผู้กล้าสมรภูมิยุทธการสุริยพงษ์ จังหวัดน่าน นักรบผู้กล้า “ร้อยตรี บุญยัง เสนานุช” ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 99 ม.3 ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย ร่วมปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบคอมมิวนิสต์ ในพื้นที่ อ.ปัว จ.น่าน ห้วงปี 2522-2523 ซึ่งได้เหยียบกับระเบิดของผู้ก่อความไม่สงบคอมมิวนิสต์วางไว้บนเส้นทาง จากแรงของระเบิดส่งผลทำให้ได้รับบาดเจ็บขาซ้ายขาดใต้เข่าทันที ขณะลาดตระเวนในการปฏิบัติหน้าที่ของชายชาติทหาร ขณะรับราชการทหารกองประจำการ ผลัด 2/2521 สังกัดกองพันทหารม้าที่ 6 ค่ายศรีพัชรินทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งได้รับหน้าที่จากกองทัพบกให้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้น กองทัพบก โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 ชอชูเกียรตินักรบผู้กล้าและระลึกถึงเกียรติภูมิของนักรบผู้กล้าหาญ ที่เสียสละร่างกายเพื่อปกป้องประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและวีรกรรมของเหล่าทหารหาญที่ทำให้คนไทยทุกคนได้มีแผ่นดินอยู่กันอย่างสงบสุขบนผืนแผ่นดินไทย และมีอธิปไตย มีชาติ บ้านเมือง ให้ได้อยู่อาศัย ตราบชั่วลูกชั่วหลานจวบจนปัจจุบัน
ภาพ/ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร