หนองบัวลำภู-ธ.ออมสินมีดี ชุมชนวิถีถิ่นไทย 2564 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการโฮมสเตย์

ธ.ออมสินมีดี ชุมชนวิถีถิ่นไทย 2564 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการโฮมสเตย์ ส่งมอบ โครงการออมสินมีดี ชุมชนวิถีถิ่นไทย 2564 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการโฮมสเตย์

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บ้านห้วยเดื่อ ต.โนนทัน อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ดร.ประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกับ ธนาคารออมสินสาขาหนองบัวลำภู ประกอบพิธีส่งมอบโครงการออมสินมีดี ชุมชนวิถีถิ่นไทย 2564 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการโฮมสเตย์โดยดำเนินการพัฒนาศักยภาพร่วมกับกลุ่มองค์กรชุมชน และผู้ประกอบการโฮมสเตย์ในพื้นที่บ้านห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ซึ่งมีธนาคารออมสินสาขาหนองบัวลำภู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับชุมชน และเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพในชุมชน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า เเละบริการ ของชุมชนเสริมสร้างความมั่งคั่ง มั่นคง ทางเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนฐานรากให้สามารถเข้าสู่แหล่งเงินทุนและรายได้อย่างยั่งยืน ซึ่งบ้านห้วยเดื่อ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 หลังโดยมีที่พักพร้อมอาหาร และเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชุมชน ซื้อผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเน้นเชิงคุณภาพ ไม่ได้เน้นเชิงปริมาณตามวิถีชีวิตใหม่ โดยใช้มาตรการควบคุมโรคโควิด-19
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู