ขอนแก่น(ชมคลิป)ปภ.ระดมเครื่องสูบน้ำผลักดันน้ำเข้า ‘ห้วยพระคือ’ เตรียมรับน้ำหลากจากมรสุม

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น นำเครื่องสูบน้ำจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค มาช่วยเพิ่มการสูบระบายน้ำออกจากบึงหนองโคตร หลังพบว่าปริมาณน้ำใกล้เต็ม หลังจากที่ได้รับกระทบจากพายุโกนเซิน เพื่อเตรียมรับน้ำจากร่องมรสุม และพายุที่จะพาดผ่านจังหวัดขอนแก่น

               วันที่ 21 ก.ย. 64 ที่บึงหนองโคตร ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมพงษ์ เข็มเหล็ก หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น นายศุภกิจ อยู่ร่มพฤกษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารณภัยจังหวัดขอนแก่น นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ร่วมตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หลังจากที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ได้สนับสนุนติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว เพื่อช่วยสูบน้ำลงสู่คลองยาว เพื่อให้น้ำได้ไหลลงสู่คลองร่องเหมืองเทศบาลนคร บึงทุ่งสร้าง ก่อนจะไหลลงห้วยพระคือ

              นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้ที่สถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบึงหนองโคตร ได้มีการเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน 2 เครื่อง และทาง ปภ.เขต 6 ได้น้ำเครื่องสูบน้ำอีก 2 เครื่อง รวมเป็น 4 เครื่อง มาสูบน้ำ และในวันนี้ได้รับการสนับสนุนอีก 1 เครื่อง มาจากสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 เพื่อมาช่วยสูบน้ำออกจากบึงหนองโตร ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา จังหวัดขอนแก่นได้รับผลกระทบจากพายุโกนเซินทำให้มีฝนตกหนักและยังได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุม จึงทำให้น้ำในบึงหนองโตรใกล้เต็มตลิ่ง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า จะมีพายุพาดผ่านจังหวัดขอนแก่นซึ่งจะทำให้มีฝนตกลงมาปริมาณมาก  ทำให้ต้องเร่งระบายน้ำออกจากบึงหนองโคตรอย่างน้อย 2 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือให้น้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2 เมตร ขณะนี้การสูบในแต่ละวัน จะสูบน้ำออกได้ประมาณวันละ 1 แสนลูกบาศก์เมตร โดยนาสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เป็นห่วงกลัวจะเกิดน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจ จึงได้ต้องเร่งการระบายออกจากบึงหนองโคตร ซึ่งตลอดเส้นทางน้ำที่ไหลลงสู่ห้วยพระคือ จะมีเครื่องสูบน้ำและเครื่องพลักดันน้ำมากกว่า 10 เครื่อง เพื่อพลักดันน้ำลงสู่ห้วยพระคือต่อไป.#อีสานเดลี่ออนไลน์