มุกดาหาร(ชมคลิป)สถาบันพระบรมราชชนก กับวิสาหกิจชุมชนลงนาม MOU ปลูกกัญชง/กัญชา


มุกดาหาร- จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการปลูกกัญชง/กัญชา และหยอดเมล็ดเพาะกล้า ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสถาบันอาหาร กับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พอ.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนจากสถาบันพระบรมราชชนก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสถาบันอาหาร นายจองชัย เที่ยงธรรม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกวิสาหกิจชุมชน และท่านแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการปลูกกัญชง/กัญชา ระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสถาบันอาหาร กับ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการปลูกกัญชง/กัญชาในพื้นที่ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน จึงมีการส่งเสริมให้ภาคเกษตรกรรม โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 20 แห่ง มีส่วนร่วมในการปลูกกัญชาอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดและได้คุณภาพมาตรฐาน และได้กำหนดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการปลูกกัญชง/กัญชา ระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสถาบันอาหาร กับ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ถือเป็นโอกาสอันดีของจังหวัดมุกดาหาร ที่มีส่วนได้เข้าร่วมขับเคลื่อนการปลูกกัญชง/กัญชากับสถาบันพระบรมราชชนก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ สถาบันอาหาร ทั้ง 3 แห่ง ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี และให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ในนามเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร กล่าว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการปลูกกัญชง/กัญชา ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสถาบันอาหาร กับ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการปลูกกัญชง/กัญชาในพื้นที่ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน จึงเกิดการส่งเสริมให้ภาคเกษตรกรรมโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมุกดาหารที่มีความสนใจและความพร้อม ได้มีส่วนร่วมในการปลูกกัญชาอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน และก่อให้เกิดอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ตลอดทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการปลูกกัญชง/กัญชาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์แก่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 20 แห่ง เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้
ต่อมาเวลาประมาณ 14.00 น. นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่บริเวณฟาร์มอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร บริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย ) จำกัด ในพิธีหยอดเม็ดเพาะกล้าปฐมฤกษ์เบิกทางกัญชงสู่พืชเศรษฐกิจทางรอดใหม่ บ้านดงมัน ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร