บึงกาฬ – ตรวจเข้ม ป้องกันโควิด

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 หมวดสารวัตรทหาร จากกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 เข้าสนับสนุนภารกิจของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ โดยได้ดำเนินการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงในหลายอำเภอในจังหวัดบึงกาฬ เพื่อเป็นการควบคุมมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) อย่างเข้มงวด โดยในวันนี้ได้ออกตรวจพื้นที่ จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอปากคาด อำเภอบึงโขงหลง อำเภอเซกา อำเภอโซ่พิสัย อำเภอบุ่งคล้า อำเภอพรเจริญ อำเภอศรีวิไล และอำเภอเมืองบึงกาฬ และได้ดำเนินการตั้งจุดตรวจด่านตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ รวมทั้งให้คำแนะนำกับประชาชนในการป้องกันและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยเน้นตรวจสถานที่เสี่ยง เช่น ร้านค้า สถานที่สาธารณะ จากการตรวจสอบดังกล่าว ไม่พบการกระทำความผิดฝ่าฝืน พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และปฏิบัติตามมาตรการ ที่หน่วยงานภาครัฐกำหนดให้เป็นอย่างดี

ข้อมูลภาพข่าว จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13