หนองบัวลำภู(ชมคลิป)ประธานสภาฯนำสมาชิกชมรมผู้บริหารสตรี ‘ปิ๊ง’ ไอเดีย ร่วมแบ่งปันสู่ผู้พัก”รอ” เพื่อความอยู่”รอด” สู้ภัยโควิด 19

ศรัณยาฯประธานสภาฯหนองบัวลำภู นำชมรมผู้บริหารสตรี ปิ้ง??ไอเดีย ร่วมแบ่งปันสู่ผู้พัก”รอ” เพื่อความอยู่”รอด” สู้ภัยโควิด 19
ที่ศูนย์ประสานงานสมาคมสื่อสารมวลชนหนองบัวลำภู ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นางศรัณยา สุวรรณพรหม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยชมรมผู้บริหารสตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ร่วมกันนำวัสดุอุปกรณ์ มาประกอบเป็นอาหารปรุงเลิศ พร้อมบรรจุใส่กล่อง ก่อนนำไปมอบให้กับกลุ่มเสี่ยงที่พักกักตนเองที่บ้านพักในพื้นที่บ้านโคกล่าม ตำบลนากอก จำนวน 20 กล่อง ก่อนจะนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีบุญเรือง จำนวน 130 กล่อง โดย พญ.ดวงสุดา ดาวเศรษฐ์ ผอ.โรงพยาบาลศรีบุญเรือง มอบหมายให้ พญ.ณิชา ธงสว่างชัย แพทย์เวรโรงพยาบาลศรีบุญเรือง พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีบุญเรือง ที่ปฏิบัติหน้าที่แพทย์เวร เป็นตัวแทนรับมอบ
ในขณะที่คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และ ชมรมผู้บริหารสตรี สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ที่ร่วมกันประกอบอาหารกล่องวันนี้ประกอบด้วย นางบุญตา งามวัฒนากุล ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 (หนองภัยศูนย์) นางนิรมัย พลสนอง ผอ.โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ นางปาริชาติ ไกรฝ่าย ผอ.โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา นางพัชรินทร์ เหล่าโพธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านนาอ่าง นางวิรัตน์พร เลิศอุดมโชค ผอ.โรงเรียนบ้านโคกแคนหนองหญ้าปล้อง นางจรรยาลักษณ์ นามบัณฑิต ผอ.โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน นายชยานันท์ เกตุเมฆ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นางบัวแพง มุกขะกัง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และ นางสาวนวนนิ้ม แสนสมบัติ ผช.ผญบ.โคกล่าม 2 ร่วมอำนวยความสะดวกในการประกอบอาหาร
นางศรัณยา สุวรรณพรหม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ ชมรมผู้บริหารสตรี สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 จัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้พักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้ง 6 อำเภอ ภายใต้วิกฤติพัก”รอ” เพื่ออยู่ “รอด”โดยก่อนหน้านี้ ได้นำอาหารกล่อง จำนวน 99 ชุด ไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู เป็นผู้รับมอบ และวันนี้ได้นำอาหารกล่องจำนวน 130 กล่องไปมอบให้กับโรงพยาบาลศรีบุญเรือง และในวันพรุ่งนี้ จะนำอาหารกล่องไปมอบให้กับโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ก่อนที่จะไปมอบที่อำเภอโนนสัง สุวรรณคูหา และ อำเภอนากลาง และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นลำดับต่อไป
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู