อุดรธานี-  ร.13 พัน.3 มอบอาหารให้ประชาชนรอบค่ายฯ ” มีแล้วแบ่งปัน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 พันโท บริสุทธิ์ สุจินพรัม ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” โดยในครั้งนี้ได้มอบข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่ม ให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ โดยได้จัดกำลังพลจิตอาสาชุด Army Delivery ดำเนินการนำข้าวกล่อง พร้อมด้วยน้ำดื่ม ออกมอบให้กับผู้สูงอายุ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) ในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายฯ ณ บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยหน่วยได้ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) อย่างเคร่งครัด จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ มีความปลาบปลื้มใจ และได้กล่าวขอบคุณที่ทางกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ได้ให้ความช่วยเหลือในยามที่ประชาชนเดือดร้อน และได้จัดกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ต่อส่วนรวมแบบนี้ขึ้น

ข้อมูลภาพข่าว  จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13