มุกดาหาร (ชมคลิป)ชาวบ้านวอนแก้ไขโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร


ชาวบ้านอุ่มไผ่ ตำบลกกแดง วอนแก้ไขโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ด้วยเครื่องไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ตั้งแต่ก่อสร้างใช้การไม่ได้เพราะไม่ได้ติดตั้งระบบไฟฟ้า ชาวบ้านซื้อน้ำมันมาเติมเองไม่คุ้ม เครื่องดังกล่าวกินน้ำมันมาก
เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 64 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจาก นายบรรดิษฐ์ อุคำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อายุ 54 ปี บ้านเลขที่ 75 หมู่ 3 บ้านอุ่มไผ่ ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ว่าโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ด้วยเครื่องไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ตั้งแต่ก่อสร้างใช้การไม่ได้เพราะไม่ได้ติดตั้งระบบไฟฟ้า ชาวบ้านซื้อน้ำมันมาเติมเองไม่คุ้ม เครื่องดังกล่าวกินน้ำมันมาก
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่พบ นายบรรดิษฐ์ อุคำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่า ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน จากโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ตั้งแต่ก่อสร้างใช้ไม่ได้ ไฟฟ้าก็ไม่มี เกษตรกรรวมกลุ่มประมาณ 25 ครัวเรือน ประชากรกว่า 100 คน โครงการนี้ปัญหามันคือ ใช้ไม่ได้ งบประมาณ 3 แสนกว่าบาท ถ้าจะให้ซื้อน้ำมันมาเติมชาวบ้านก็ไม่มีเงิน มีผลกระทบกับโควิดด้วย อยากให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ มาแก้ไขทำอย่างไรก็ได้ หรือจะเป็นโซล่าเซลก็ได้ อยากให้ทางกรมทรัพยากรน้ำมาแก้ไขด้วย
นายบรรดิษฐ์ อุคำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 กล่าววอีกว่า ตั้งแต่ก่อสร้างน้ำบาดาล ชาวบ้านได้ซื้อน้ำมันมาเติมเอง ก็ดูดน้ำขึ้นมีน้ำ แต่มีปัญหาชาวบ้านไม่มีเงินซื้อน้ำมันมาเติม เพราะโครงการดังกล่าวไม่มีไฟฟ้า ส่วนเครื่องสูบน้ำที่วางไว้ที่พื้นดิน ไม่มีคอกหรือโรงเรือนเก็บ ต้องทิ้งไว้ข้างป่ากลางทุ่งนา ทางชาวบ้านก็มาดูแลตลอด กลัวมันหาย ต้องการให้ดีกว่านี้ หรือติดตั้งโซล่าเซลก็ดี เพราะเกษตรกรใช้น้ำมันมาเติมในเครื่องสูบน้ำกินน้ำมันมาก อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้แก้ไขให้ด้วย
ทั้งนี้โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ด้วยเครื่องไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ตั้งโครงการบ้านอุ่มไผ่ หมู่ 3 ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร หมายเลขบ่อ 6310C050 ปริมาณน้ำ 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ความลึกเจาะ 80 เมตร ประชากรที่ได้รับประโยชน์ 25 ครัวเรือน พื้นที่ 107 ไร่ สร้างโดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // จังหวัดมุกดาหาร