ทั่วไทย(ชมคลิป)กลุ่มผู้ประกอบการฟิตเน็ตยื่นหนังสือ ต่อ”บุญลือ” ป.กมธ.กีฬา ขอแนวทางเปิดกิจการและเยียวยาธุรกิจ

รัฐสภา-เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น อาคารรัฐสภาเกียกกาย กลุ่มผู้ประกอบการสถานออกกำลังกายเเละผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายนำโดย นายธันย์ปวัฒน์ เตขภูวดลวิทิต ได้ยื่นหนังสือ ต่อ ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอผ่อนคลายการเปิดกิจการเเละการขอความช่วยเหลือจากภาครัฐรวมถึงมาตราการ การป้องกันการติดเชื้อโควิท 19 ในสถานบริการการออกกำลังกาย มี ส.ส.เอกการ ซื่อทรงธรรม รอง.ประธาน กมธ.กีฬา , ส.ส.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เลขาฯกมธ.กีฬา สภาผู้แทน และ นางฑิฆัมพร กาญจโนภาส ผบ.กมธ.กีฬา สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะกรรมาธิการฯ

ส.ส.ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา กล่าวว่า เบื้องต้นได้ให้คำเเนะนำเเละพร้อมรับฟังข้อเสนอ เเนะเเละได้มีคำสั่งให้มีประชุม กมธ.กีฬา รับเรื่องเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ ในวันพุธที่ 15 กย/14.00 น. อีกครั้ง เพื่อหาทาง
ออกเเละเป็นการช่วยเหลือ กลุ่มผู้ประกอบการสถานออกกำลังกายเเละผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย เพื่อเป็นการเยียวยา เเละผลักดันให้กลุ่มผู้ประกอบการกลับมาดำเนินกิจการได้อีกครั้ง