กาฬสินธุ์(ชมคลิป)เตรียมความพร้อมฝึกแผนเผชิญเหตุอุทกภัย


จังหวัดกาฬสินธุ์ ฝึกแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ ผ่านระบบประชุมทางไกล เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการฝึกแผนเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการฝึกบัญชาการเหตุการณ์ กรณีอุทกภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ และระดับอำเภอทุกอำเภอ ในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ ผ่านระบบประชุมทางไกล เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ได้จำลองเหตุการณ์และฝึกการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากจากป่าดงระแนง และพื้นที่ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง พื้นที่เสี่ยงน้ำป่าจากเทือกเขาภูพาน โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้บัญชาการฝึกการแจ้งเตือนอุทกภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งได้ฝึกการบัญชาการเหตุการณ์ สถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขังใน 2 พื้นที่ดังกล่าวด้วย
นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าในช่วงครึ่งปีหลังของฤดูฝนปีนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันหลายวัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำโครงการศูนย์ฝึกบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ กรณีอุทกภัยขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อทดสอบความเข้าใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบูรณาการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัด รวมทั้งเพื่อทดสอบความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่ ทรัพยากร การประสานงาน และการสื่อสาร ตลอดจนการเชื่อมต่อผ่านระบบประชุมทางไกลระหว่างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแนวทางของการบัญชาการเหตุการณ์

Related posts