บึงกาฬ นอภ.โซ่พิสัยมอบประกาศนียบัตรยกย่องชมเชยการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี


วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย นายกฤษฎา โพธิชัย นายอำเภอโซ่พิสัย พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ สัสดีอำเภอ ท้องถิ่น กำนันตำบลโซ่ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 ตำบลโซ่ มอบประกาศนียบัตรยกย่องชมเชยการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ให้แก่นางสาวนารี จันทะชัย ราษฎรบ้านห้วยสงคราม หมู่ที่ 12 ตำบลโซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เนื่องด้วยนางสาวนารี เก็บถุงพลาสติกบรรจุเงิน จำนวน 7,880 บาท ได้บริเวณริมถนนใกล้สี่แยกทางออกบ้านท่าสวาท – บ้านโนนภูดิน จึงได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านท่าลี่ทราบและประกาศตามหาเจ้าของ โดยเวลาต่อมา นางสาวนิภาพร เจตนา ราษฎรบ้านโนนศรีสง่า มาแสดงตนว่าเป็นเจ้าของถุงเงินดังกล่าว โดยผู้ใหญ่บ้านได้ทำการตรวจสอบและส่งมอบให้กับเจ้าของเป็นที่เรียบร้อย อำเภอโซ่พิสัยเห็นว่า การกระทำของนางสาวนารี จันทะชัย แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้่จิตใจดีงาม
มีคุณธรรมและจริยธรรมที่น่ายกย่อง ถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป สมควรได้รับการยอย่องชมเชย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อไป
ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ