จ.เลย พบผู้ป่วยโควิด-19 รวม 2 ราย ไม่พบผู้ป่วยระบาดในพื้นที่ 1 รายสถานการณ์นิ่ง


วันที่ 7 ก.ย. 64 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติกาฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย วันนี้แถลงเป็นเอกสารสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมเท่าเดิม 18+1 รายเท่าเดิม โดยเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อนอกพื้นที่ทั้ง 1 ราย ในพื้นที่ 1 ราย มีผู้ป่วยสะสมแล้วจำนวน 2,675 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 289 ราย หายป่วยแล้ว 2,368 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 250 ราย วันนี้ส่งผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 68 ราย โดยผู้ป่วยเดินทางเข้ามารักษาจากต่างจังหวัดระยอง 1 ราย
มีผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 149 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 130 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 10 ราย ผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 1 ราย
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 126,893 โด๊ส ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 74,165 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย