ศรีสะเกษ-“พระอาจารย์โชติ” ระดมสิ่งของหนุนภาครัฐต่อสู้ภัยโควิด-19


เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม บ้านหนองแคน ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ พระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี ปภัสโร หรือพระอาจารย์โชติ เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม ประธานสวนพุทธธรรมนำไทยพาใจเป็นสุข ในพระสังฆราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายธรรมรงค์ ขมิ้นแก้ว หรือ สมหมายน้อย พรพิสัย ศิลปินหมอลำพื้นบ้าน รับมอบสิ่งของจากผู้ใจบุญ อาทิ น.ส.ธัชวดี เนตรวงษ์ หรือแคทมี่ ท็อปไลน์ ศิลปินในสังกัด บริษัท ท็อปไลน์ไดม่อนมิวสิค เจ้าของแบรนด์ บั้งไฟล้านกรุ๊ป ผู้ผลิต/จำหน่ายอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ร้านน้ำหวาน ฮ่องกง ประเทศจีน และร้านหลุยออแกไนซ์กันทรารม นำชุด PPE จำนวน 100 ชุด พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค หน้ากากอนามัยจำนวนหนึ่ง และสิ่งของจำเป็น มาบริจาคเพื่อสมทบกับทางวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้กับเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในโรงพยาบาลต่างๆ โรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย
พระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี ปภัสโร กล่าวว่า สวนพุทธธรรมนำไทยพาใจเป็นสุข ในพระสังฆราชูปถัมภ์ (โครงการพัฒนาสร้างศาสนสถานทางพระพุทธศาสนา และสนับสนุนงานพัฒนาสังคม) ได้เปิดรับสิ่งของบริจาคจากผู้ใจบุญที่เป็นศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป เพื่อเป็นศูนย์กลาง เป็นตัวแทนนำไปมอบให้กับส่วนราชการที่ขาดแคลนและมีความต้องการความสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และยาฆ่าเชื้อ เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ใจบุญทั้งหลาย ที่มีความประสงค์อยากจะช่วยเหลือสังคม โดยที่ไม่ต้องรอการร้องขอ เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ทำด้วยใจที่เสียสละต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน