กาฬสินธุ์-มอบทุนนักเรียนยากจนได้รับผลกระทบโรคโควิด-19


มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีฐานะยากจน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ ชั้น 4 ซึ่งวันนี้มีการประชุมประจำเดือนของส่วนราชการ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ กรรมการมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก เป็นตัวแทนพล.อ.วีรชัย อินทุโศภน ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก มอบทุนการศึกษากับนักเรียนจำนวน 25 ราย ทุนละ 5,000 บาท ตามโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีฐานะยากจน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นเกียรติในการร่วมมอบทุนการศึกษา
พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ กรรมการมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในวงกว้าง ดังนั้นมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก โดยพล.อ.วีรชัย อินทุโศภน ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ ได้ร่วมกันจัดหาทุนและจัดโครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีฐานะยากจนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
พล.ต.ต.มนตรี กล่าวอีกว่า ในการมอบทุนทางมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ได้ประสานงานกับนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ และได้ให้นายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีความเหมาะสมจำนวน 20 ทุน และทางตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์คัดเลือกเพิ่มอีก 5 ทุน รวมเป็น 25 ทุน ซึ่งมอบทุนละ 5,000 บาท โดยเป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพัน เพื่อเป็นกำลังใจและส่งเสริมการศึกษาให้กับนักเรียน นำไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ด้านนายพรมนัส ผลิผล นักชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสามชัย อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ขอขอบคุณมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ที่เห็นความสำคัญของการศึกษา และตระหนักในความเดือดร้อนของพ่อ แม่ ผู้ปกครองนักเรียน ในช่วงประสบสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งจะสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ซึ่งตนจะนำทุนการศึกษาที่ได้รับ ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาอย่างคุ้มค่ามากที่สุด และนอกจากนี้ ยังจะปฏิบัติตนและบอกผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียน และชุมชน ในการร่วมกันรณรงค์จัดเก็บขยะ มีการคัดแยก ตั้งแต่ในระดับครัวเรือน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก ตามแนวทางของมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย