ขอนแก่น(ชมคลิป)พช.กระนวน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิค – 19 ด้วยพืชสมุนไพรไทย

ที่ศาลากลางบ้านโคกกลาง   หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาง   อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาชุมชนอำเภอกระนวน ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิค – 19 โดยมีนายวิศิษฏ์ นรสิงห์ ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอกระนวนเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยนายเศรษฐวัฒน์ อุทรส พัฒนาการอำเภอกระนวนเป็นผู้จัดโครงการ

จุดประสงค์คือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนำไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยความมั่นคงทางอาหาร โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงบ่ายมีกิจกรรมสาธิตฝึกปฏิบัติการปลูกพืชสมุนไพรของชุมชน มีพืชหลายชนิดเช่น ผักบุ้งจีน,พริกขี้หนู,มะเขือเปราะ,มะเขือยาว,ถั่วฝักยาว,แตงกวา,คะน้า,ฟักทอง,ฟ้าทะลายโจร

โดยทางผู้นำหมู่บ้านช่วยกันทำแปลงปลูกพืชสมุนไพรในแปลงสาธิตต้นแบบขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 15 เมตร จำนวน 20แปลง เพื่อเป็นต้นแบบในการปลูกใช้บริโภคในครัวเรือน แล้วนำผลผลิตที่ได้ส่งต่อให้กับคนชุมชนต่อไป ในปัจจุบันพืชสมุนไพรได้นำมาเป็นตัวเลือกในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยเฉพาะฟ้าทะลายโจร

#อีสานเดลี่ออนลไน์