นครพนม – สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ร.3 พัน.3 มอบขวัญกำลังใจครูฝึกทหารใหม่ ที่ปฏิบัติตามมาตรการ Bubble and Seal ในการป้องโควิด – 19

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ร.3 พัน.3 มอบขวัญกำลังใจครูฝึกทหารใหม่ ผลัด 1/64 และครอบครัว ที่ปฏิบัติตามมาตรการ Bubble and Seal ในการป้องโควิด – 19
วันที่ 30 ส.ค.2564 ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 และคณะเข้าเยี่ยมให้กำลังใจความเป็นอยู่ของครอบครัวครูฝึกทหารใหม่ผลัด 1/64 และครอบครัว พร้อมทั้งได้มอบขวัญ และกำลังใจเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้ครูฝึกทหารใหม่และครอบครัว แทนคำขอบคุณในการเสียสละความสุขส่วนตน เมื่อหัวหน้าครอบครัวต้องไปใช้ชีวิตอยู่กับทหารใหม่จนจบการฝึก ตามนโบยาบกองทัพบก “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”ดำเนินการตามนโยบายสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก ในการดูแลให้ความช่วยเหลือครูฝึกทหารใหม่ ผลัดที่1/64 และครอบครัว ซึ่งในการฝึกในผลัดนี้ปฏิบัติตามมาตรการ Bubble and Seal ในการป้องการ การติดเชื้อ และแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทั้งนี้ การเตรียมความพร้อมในการดูแลทหารกองประจำการผลัด 1/64 ในเรื่องการฝึกและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ควบคู่กับแนวทาง ศบค. นั้น เป็นนโยบายที่ พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ให้ความสำคัญและเน้นย้ำมาโดยตลอดสู่การเป็นหน่วยทหารปลอดโควิด เพื่อสร้างความปลอดภัย เสริมความมั่นใจให้กับทหารใหม่และครอบครัวอย่างดีที่สุด เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน
ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร