หนองคาย -นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย รับมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือด

นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย รับมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือด จำนวน 100 เครื่อง เพื่อมอบให้กับสำนักการสาธารสุขเทศบาลเมืองหนองคาย เพื่อนำไปให้บริการประชาชนกลุ่มเสี่ยง
นายอุรุยศ เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย รับมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือด จำนวน 100 เครื่อง จาก คุณแม่กิมเตียว เอียสกุล และท่านฉัตรชัย เอียสกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พร้อมครอบครัว มอบให้เทศบาลเมืองหนองคาย เพื่อมอบต่อให้กับ นส.บังอร พรหมมอนทร์ ผอ.สำนักการสาธารสุขฯ เพื่อส่งต่อให้หน่วยบริการสาธารณสุข จำนวน 6 หน่วย เพื่อให้บริการประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่บ้าน ประกอบด้วย ศูนย์บริการสาธารณสุข 1,ศูนย์บริการสาธารณสุข 2,ศูนย์บริการสาธารณสุข 3,งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลมีชัย ,กลุ่มงานเวชกรรม โรงพยาบาลหนองคาย และประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดหนองคาย มีผู้ป่วยเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น มีผู้ป่วยสะสมถึงปัจจุบัน (ข้อมูลในวันที่ 17 ส.ค. 64) จำนวน 1,844 ราย เสียชีวิต 17 ราย ซึ่งเป็นชาวหนองคายที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดเพื่อกลับมารักษาตัวที่บ้าน ตั้งแต่ 2 เม.ย.- ปัจจุบัน มีประชาชนชาวหนองคายได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว จำนวน 102,581 ราย ร้อยละ 19.82 % จากประชากรทั้งหมดในทะเบียนราษฎร์ 517,435 คน อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน :ข่าว-ฤาษีลภ/ ขอบคุณภาพจากเทศบาลเมืองหนองคาย