หนองคาย- ฝ่ายปกครองตำบลกองนาง ประกาศ ปิด 2 หมู่บ้าน

ฝ่ายปกครองตำบลกองนาง ประกาศ ปิด 2 หมู่บ้าน 14 วัน หลังพบมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมาก ห้ามเข้า-ออกตั้งแต่ 3 ทุ่ม-ตี 3 เข้า-ออกต้องขออนุญาต
เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2564 เวลา14.00 น.นางถนอม สมศรี กำนัน ตำบลกองนาง พร้อมด้วยนายอนุวัฒน์ เหมบุรุษ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 , นายสมพงษ์ ปลัดพรม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 และ ชรบ. ได้ออกติดประกาศ”ล็อกดาวน์” ห้ามเข้า-ออกหมู่บ้าน ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึงเช้าวันใหม่ 03.00 น. เริ่มวันที่ 17 ส.ค. 2564 ถึง 31 ส.ค. 2564 เป็นเวลา 14 วัน หลังพบมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมาก เพื่อไม่ให้ประชาชนหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 9 บ้านป่าสักใต้ เพื่อไม่ให้ประชาชนในหมู่บ้าน หรือพี่น้องที่มาจากต่างถิ่นเข้า-ออกหมู่บ้านหากมีความจำเป็นต้องขออนุญาต หรือแนะนำให้หลีกเลี่ยงสัญจรเส้นทางอื่น
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่บ้านป่าสักใต้ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย จำนวน 10 ราย โดยมีผู้สัมผัสเพิ่มเติมในพื้นที่ดังกล่าว และพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอความร่วมมือกับประชาชนทั้ง 2 หมู่บ้านเพื่อสกัดกันการแพร่ระบาดต่อไป.