อุดรธานี-ร.13 พัน.1 จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 


เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้นำกำลังพลและครอบครัว ของกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 จัดกิจกรรม “ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 ณ พื้นที่ปลูกป่าชุมชนรามสูร ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อน้ำรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และให้กำลังพลได้ร่วมตั้งปณิธานทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งจากการที่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 จัดกิจกรรม“ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ” ขึ้น ทำให้กำลังพลและครอบครัว ผู้ร่วมกิจกรรม มีความดีใจ ที่ พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 เห็นความสำคัญในการปลูกป่า และได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น

ข้อมูลภาพข่าว  จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13

#อีสานเดลี่ออนไลน์