หนองคาย- ‘พลังน้ำใจสู้ด่าน’ หน้าภาคเอกชนสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์สู้โควิด

พลังน้ำใจสู้ด่านหน้า บริษัททรัพย์อุดมคอนกรีตร่วมกับสมาคมศิษ์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย มอบชุด PPE.น้ำดื่ม แกลกอฮอล์และอาหาร โรงพยาบาลหนองคาย
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นพ.ฉัตรชัย บุญประชารัตน์ พร้อมเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลหนองคายร่วมรับมอบสิ่งของจำเป็นในการใช้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย นายสุกัน ตันติวรวิทย์ ประธานบริหาร บริษัททรัพย์อุดมคอนกรีต ร่วมกับ นายพันธลภ แสงทอง ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย นำชุด PPE 50 ชุด ,เจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ จำนวน 10 แกลอน,น้ำดื่ม จำนวน 1200 ขวด อาหารจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ โรงพยาบาลหนองคาย ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 หลังจากมีผู้ป่วยในจังหวัดหนองคายเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ป่วยเป็นชาวหนองคาย ที่เดินทางมาจากต่างหวัดเพื่อขอกลับมารักษา ที่สถานพยาบาลในภูมิลำเนา
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดหนองคายได้มีจำนวนผู้ป่วยสะสมถึงปัจจุบัน (ข้อมูลในวันที่ 17 ส.ค. 64) จำนวน 1,844 ราย เสียชีวิต 17 ราย เป็นชาวหนองคายที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดเพื่อกลับมารักษาตัวที่บ้าน ซึ่งจังหวัดหนองคายตั้งแต่ 2 เม.ย.- ปัจจุบัน มีประชาชนชาวหนองคายได้รับการฉีดวัคซินไปแล้ว จำนวน 102,581 ราย ร้อยละ 19.82 % จากประชากรทั้งหมดในทะเบียนราษฎร์ 517,435 คน อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน :ฤาษีลภ-ปวีณา //จ.หนองคาย