ศรีสะเกษ-นอภ.ศิลาลาด จับมือ เจ้าท่าฯ เร่งฟื้นฟูลำน้ำเสียว-แก้ปัญหาภัยแล้ง-พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

นอภ.ศิลาลาด จับมือ เจ้าท่าฯ เร่งฟื้นฟูลำน้ำเสียว-แก้ปัญหาภัยแล้ง-พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ปิ๊งไอเดีย ผุดสร้างเกาะกลางน้ำ แลนด์มาร์คใหม่ศรีสะเกษ
เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ นายกองตรี ไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค นายอำเภอศิลาลาด เป็นประธานเปิดการประชุมหาแนวทางการเตรียมการพัฒนาลุ่มน้ำเสียว อ.ศิลาลาด โดยมี นายชาญยุทธ์ ชื่นตา ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหาร อปท. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย
นายกองตรีไตรรัตน์ กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี ในการวางแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ อ.ศิลาลาด โดยเฉพาะบริเวณลำน้ำเสียว ที่ไหลผ่านบริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอศิลาลาด โดยในการหารือในครั้งนี้ เพื่อเตรียมการขุดลอกลำน้ำเสียว เพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน แก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังจะเป็นการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากบริเวณกลางลำน้ำดังกล่าว มีเนินดินเป็นเกาะอยู่กลางน้ำ จึงมีแนวคิดเตรียมการที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกาะกลางน้ำพร้อมสร้างสะพานแขวน เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ อ.สิลาลาด และ จ.ศรีสะเกษ ต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน