(ชมคลิป)อบจ.หนองบัวลำภู หัวใจประชาชน ส่งมอบเวชภัณฑ์ป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกิน

อบจ.หนองบัวลำภู หัวใจประชาชน ส่งมอบเวชภัณฑ์ป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกิน ผ่านปศุสัตว์จังหวัด นำไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

วันนี้(30 กค.64)ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายรุ่งศักดิ์ สันตินันตรักษ์ และ นางศรัณยา สุวรรณพรหม รองนายก อบจ.หนองบัวลำภูและคณะผู้บริหาร อบจ.หนองบัวลำภู จัดพิธีส่งมอบเวชภัณฑ์สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกิน
(Lumpy Skin Disease) ให้กับปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อส่งต่อให้กับปศุสัตว์อำเภอทั้ง 6 อำเภอ นำไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด อำเภอและ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่า จากการระบาดโรคสัตว์ลัมปิสกิน ในประเทศไทย และจังหวัดหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าใจถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ และเล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวจังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเวชภัณฑ์และยากำจัดแมลงพาหะ สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกิน ให้กับปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ในวงเงิน 1,236,950 บาท จำนวน 9 รายการ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อป้องกันและลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ ให้กับเกษตรกรเจ้าของสัตว์ ในการลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อของพาหนะนำโรคลัมปิสกิน ในพื้นที่
ในขณะที่ นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่พบในโค-กระบือ และสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยพบการระบาดครั้งแรกปลายเดือนพฤษภาคม ที่อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และจากรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน ในปัจจุบันพบการเกิดโรคใน 58 จังหวัด สำหรับจังหวัดหนองบัวลำภู มีสัตว์ป่วยสะสมทั้งหมด 3,539 ตัว ทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดในจังหวัดหนองบัวลำภู ถึงปัจจุบัน พบการเกิดโรคใน 6 อำเภอ รักษาหายแล้วประมาณ 2,852 ตัว สัตว์ตายสะสมจำนวน 326 ตัว และสัตว์ป่วยคงเหลือในพื้นที่ขณะนี้ประมาณ 361 ตัว
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู