(ชมคลิป)จังหวัดเลย พบติดเชื้อในพื้นที่ 7 ราย ขอเข้ารักษา 50 ราย พร้อมจัดตั้ง “หมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด-19” แล้ว 90 หมู่บ้าน


วันที่ 30 ก.ค.64 ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดเลย นายผุดงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายอภิชาต สะบู่แก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมแถลงสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเลย วันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อ 57 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อในพื้นที่ 7 ราย ขอเข้ารับการรักษา 50 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รักษาตัวอยู่ 677 ราย รักษาหายแล้ว 415 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 รวม 1,096 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีกจำนวน 377 ราย โดยผู้ป่วย 57 ราย วันนี้ส่วนใหญ่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น 50 ราย ติดเชื้อภายในจังหวัด 7 ราย และมีภูมิลำเนาใน 11 อำเภอ ส่วนใหญ่อำเภอวังสะพุง ท่าลี่ และผาขาว ตามลำดับ และมีอาชีพค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 3 ราย มาจากแคมป์คนงานก่อสร้าง 3 ราย นอกนั้นอาชีพอื่นๆ 51 ราย
สำหรับผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์มี 3 ราย 2 รายแรก มีประวัติเสี่ยงปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 รพ.เลย สถานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ได้แก่ COHORD WARD รพ.เลย, ปอตะวันหมูกระทะ สาขาบ้านติดต่อ, ร้านอาหารญี่ปุ่นลำฮิมคลอง, ร้านคาเฟ่ ONNIE และร้านเถ้าแก่คาเฟ่ วังสะพุง โดยมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรวม 9 ราย ส่วนบุคลากรทางการแพทย์อีก 1 ราย มีประวัติเสี่ยงรับเชื้อจากการสอบสวนโรคและซักประวัติกลุ่มผู้เสี่ยงสูงและพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยัน ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.ภูหลวง โดยมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ได้แก่ บุคลากรการแพทย์ บุคคลในครอบครัว และเพื่อน รวม 18 ราย โดยสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ รพ.สต ศรีอุบล อำเภอภูหลวง อีกทั้งมีประวัติเดินทางไปสถานที่ต่างๆ ภายในจังหวัดด้วย
ด้านอาการผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรืออาการเพียงเล็กน้อย แต่มีรายที่ปอดอักเสบรุนแรง 16 ราย ส่วนเตียงรองรับผู้ป่วยเตียงว่าง 261 เตียง ปัจจุบันฉีดไปแล้วรวมทั้งสิ้น 64,974 โดส
นายผุดงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า เนื่องจากปริมาณขยะ โดยเฉพาะ หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยใช้แล้วมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงมีโครงการจัดหาถังขยะสีแดงรองรับขยะติดเชื้อว เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ การคัดแยกขยะและทิ้งขยะติดเชื้อในถังขยะสีแดงดังกล่าว ส่วนโครงการ “หมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด-19 ” ในจังหวัดเลย เพื่อสร้างเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการระบาดของโควิด–19 โดยให้ทุกอำเภอสำรวจหมู่บ้านในพื้นที่ ที่ปลอดจากผู้ป่วยโควิด-19 โดยเบื้องต้นจังหวัดเลยมีหมู่บ้านสีฟ้าไปแล้วจำนวนประมาณ 90 หมู่บ้าน ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการ วางกฎ-กติกา ดูแลคนในชุมชนให้ปลอดจากโควิด-19 ต่อไป

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย