เลย (ชมคลิป) เตรียมสถานที่โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 3/2 (มณฑลทหารบกที่ 28) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ต้องการกลับมารักษาตัว


วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำจิตอาสาปรับปรุงสถานที่ รพ.สนามจังหวัดเลย แห่งที่ 3/2 ที่มณฑลทหารบกที่ ๒๘ อาคารกองร้อย ค่ายศรีสองรัก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด – 19 โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า สำหรับการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามของจังหวัดเลย จากที่ส่วนกลางได้ทำการปิดแคมป์คนงาน มีการเดินทางเข้าสู่พื้นที่จังหวัดเลย หรือคนที่ไปทำงานอยู่จังหวัดอื่น แล้วเดินทางเข้ามาจังหวัดเลย ที่มาจากพื้นที่สีแดงเข้ม ทำให้คนที่เดินทางเข้าจังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา จังหวัดเลยจึงเตรียมพื้นที่รองรับในกรณีที่ทำการค้นหาเชิงรุกจะมีผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อ แต่ยังไม่มีอาการอะไร จะต้องได้รับการรักษา จึงจำเป็นต้องมีโรงพยาบาลสนาม เพราะถ้าไม่มีโรงพยาบาลสนาม จะทำให้โรงพยาบาลรับผู้ป่วยจำนวนมาก ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 จะมีการเปิดโรงพยาบาลสนาม 188 เตียง วันนี้จึงได้นัดหมายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มาช่วยเหลือ เติมแต่งเพิ่ม หากขาดเหลืออะไร จะได้หามาเพิ่ม รวมถึงสิ่งของที่จะบรรเทาทุกข์มาไว้ให้ เป้าหมายของการเปิดโรงพยาบาลสนามที่ 3/2 มณฑลทหารบกที่ ๒๘ คือการเอา ผู้ป่วยที่เป็นสีเขียว มาเฝ้าระวังและดูแล เพื่อที่ทำให้โรงพยาบาลหลักว่างและรองรับในกรณีที่มีผู้ป่วยเพิ่ม ดังนั้นจังหวัดเลยจะทำการค้นหาเชิงรุกที่จะค้นหาผู้ป่วยเพื่อแยกกับประชาชนปกติ
ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัดได้ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติ จึงได้ออกประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ลำดับที่ 14 ปัจจุบันจังหวัดเลยพบว่ามีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายอำเภอและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับจังหวัดเลยมีนโยบายรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดเลยและต้องการกลับมารักษาตัวที่จังหวัดเลย คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเลยและคณะกรรมการศูนย์บริหารราชการฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้พิจารณาให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ เป็นอาคาร 2 ชั้น รองรับผู้ป่วยจำนวน 200 เตียง มีความเหมาะสมต่อการจัดพื้นที่รองรับผู้ป่วยเฉพาะโรค มีการเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรที่ให้บริการ ระบบการส่งต่อ อุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือที่จำเป็นต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุนปรับปรุงสถานที่ให้เป็นโรงพยาบาลสนามที่ได้มาตรฐานจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย