ขอนแก่น-ร.8 จัดทหาร ‘เสนารักษ์’ สนับสนุนให้การช่วยเหลือประชาชน หน่วยงานสาธารณสุข ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์

ร.8 จัดทหาร….เสนารักษ์ สนับสนุนให้การช่วยเหลือประชาชน หน่วยงานสาธารณสุข ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ ตามกำลังและทรัพยากรของหน่วยที่มีอย่างเต็มขีดความสามารถ
พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) สนองตอบนโยบาย สนองนโยบาย พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ให้หน่วยทหารทุกหน่วย สนับสนุนให้การช่วยเหลือประชาชน หน่วยงานสาธารณสุข ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ ตามกำลังและทรัพยากรของหน่วยที่มีอย่างเต็มขีดความสามารถ
โดยทางด้านกองพันทหารราบที่ 2 กรมหารราบที่ 8 ค่ายมหาศักดิพลเสพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของกรมหารราบที่ 8 พันโท อุเทน จีนทองหลาง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8 พัน.2 ) ได้สนองตอบนโยบายกองทัพบกและผู้บังคับบัญชาระดับสูงทันทีได้จัดกำลังพลลงพื้นที่รีบดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชน โดยการสนับสนุนด้านกำลังพล และยานพาหนะในการรับ – ส่งผู้ป่วยคู่สามี ภรรยา ซึ่งเดินทางมาจากโรงงานอุสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งทำการตรวจครั้งแรกที่โรงงานฯ มีผลเป็นบวก จึงได้กลับมากักตัว ที่บ้านเกิด ในพื้นที่ บ.โนนศิลา ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ครั้นเมื่อ เดินทางมาถึงก่อนเข้าพื้นที่กักตัวนั้น ได้เข้าทำการตรวจคัดกรอง ณ จุดตรวจคัดกรองที่ทางอำเภอชุมแพ ได้จัดตั้งเป็นจุดพักคอยชั่วคราว และนัดตรวจหาเชื้อ วันนี้ (28 ก.ค. 64) ณ โรงพยาบาลชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (รอผลตรวจ) โดยในทุกขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยฯ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด – 19 ที่กระสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้คำแนะนำ อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วย (ผบ.ร.8 พัน.2) ได้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน ในทุก ๆ ด้าน เช่น กรณีมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่กล่าวมาแล้วนั้น ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ตามกำลังขีดความสามารถ และทรัพยากรที่มีของหน่วยอย่างเต็มขีดความสามารถ เมื่อได้รับการร้องขอ

ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8 /2