จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 11 ราย นอกพื้นที่ 4 รายในพื้นที่ 7 ราย


วันที่ 6 ม.ค. 65 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 2 แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 6 ม.ค. 64 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 11 ราย มีผู้ป่วย เสียชีวิตสะสม 42+1 รายเท่าเดิม ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 4,714 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 84 ราย หายป่วยแล้ว 4,583 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 532 ราย มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 8 ราย อ.เมือง 1 ราย อำเภอวังสะพุง 1 ราย อำเภอเมือง 2 ราย อำเภอท่าลี่ 2 ราย อำเภอภูหลวง 1 ราย และอำเภอเอราวัณ 2 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการถูกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) จังหวัดเลย สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ติดเชื้อรายใหม่ 11 ราย เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 6 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 5 ราย
Cluster หมู่ 11 บ้านศรีสองรัก ต.ศรีสองรัก อ.เมืองจำนวน 1 ราย Cluster หมู่ 5 บ้านเมี่ยง ต.หนองผือ อ.ท่าลี่จำนวน 2 ราย Cluster อื่นๆ จำนวน 1 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 64 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 15 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง ถ ราย มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 1 ราย
ส่วนการบริหารเตียงรักษาพยาบาล ใน รพ. 301 เตียง รพ.สนาม 283 เตึยง ศูนย์โควิดชุมชน 1,738 เตียง เหลือ 2,239 เตียง
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 397,062 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 346,093 โด๊ส

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย

 

Related posts