หนองบัวลำภู-แม่เมืองลุ่มภู นำข้าราชการเข้าวัดช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา


วันที่19 กค.64 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้น้อมนำหลักธรรมมาปฏิบัติในวิถีชีวิต และเป็นประโยชน์ ต่อตนเองและส่วนรวม จำนวน 5 วัด คือ วัดพิศาลรัญญาวาส (พระอารามหลวง) วัดป่าภูกระแต วัดถ้ำกลองเพล วัดพัชรกิติยาภาราม และวัดป่าสุขเกษม
นางศิวพรฯผวจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่าในวันที่ 24-25 กรกฏาคม ที่จะถึงนี้ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ตามประเพณีของชาวพุทธถือว่าเป็นอีกวันที่พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะถือโอกาสเข้าวัดทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน และถวายเทียนพรรษา ในอดีตมีช่วงวันเข้าพรรษา พระภิกษุสงฆ์จะไม่สามารถไปจำวัดที่อื่นได้ และประกอบกับว่าในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน วัดในต่างจังหวัดไม่มีไฟฟ้าใช้ ต้องอาศัยแสงสว่างจากเทียน ญาติโยม จึงมีการถวายเทียนในวันเข้าพรรษา เป็นที่มาของการ “แห่เทียนเข้าพรรษา”
สำหรับการถวายผ้าอาบน้ำฝนและถวายเทียนพรรษา เป็นประเพณีที่ทำสืบๆ มาเป็นเวลาช้านาน เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา ภิกษุทั้งปวงต้องจำพรรษาในอาวาสของตน 3 เดือน พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงได้จัดทำให้เป็นกุศลพิธีขึ้น เมื่อได้นำเทียนไปถวายพระสงฆ์แล้ว ท่านก็จะได้จุดบูชาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถ ส่งผลให้ผู้ถวายย่อมได้รับอานิสงส์ คือ ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดี เจริญไปด้วยมิตรบริวาร ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลายเมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์ หากบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพาน
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู