กาฬสินธุ์-เตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามอำเภอคำม่วงเพิ่มรองรับผู้ป่วยโควิด

กาฬสินธุ์เตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามอำเภอคำม่วงเพิ่มรองรับผู้ป่วยโควิด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามของอำเภอคำม่วง พร้อมกำชับให้เปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มอีก เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามของอำเภอคำม่วง ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลคำม่วง โดยสถานที่ดังกล่าวเป็นอาคารขนาดเล็ก และค่อนข้างแออัด สามารถรองรับผู้ป่วยได้เพียง 21 เตียง แยกเป็นผู้ป่วยชาย 11 เตียง ผู้ป่วยหญิง 10 เตียง และไม่มีอาคารพักของเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งต้องใช้เต็นท์เป็นที่พักแทน
ทั้งนี้หลังจากตรวจเยี่ยมนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ได้แนะนำกำชับให้ทางอำเภอและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเปิดโรงบาลสนามเพิ่มเติมอีก โดยให้ใช้บริเวณพื้นที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอคำม่วง เนื่องจากเป็นพื้นที่กว้าง เพื่อจะได้รองรับผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามารักษาโรคโควิด-19 และให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่มีสถานที่พักในการดูแลผู้ป่วยตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น
ขณะที่ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จ.กาฬสินธุ์ รายงานสถานการณ์ล่าสุด (19 กรกฎาคม 2564) พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 78 ราย เป็นผู้ป่วยติดเชื้อขอกลับมารักษาในภูมิลำเนา 29 ราย เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงอยู่ระหว่างการกักกันตัว 40 ราย สัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อในจังหวัด 6 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 3 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 1,086 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม 5 ราย