เลย(ชมคลิป)พบผู้ป่วย 21 ราย ปิดตลาดนัดลอตเตอรี่ต่ออีก 14 วัน


วันที่ 15 ก.ค.64 ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเลย ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายแพทย์สมชาย ชมพูคำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันวันนี้ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 21 ราย รวมสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 จำนวน 424 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 257 ราย หายป่วยแล้ว 166 ราย เสียชีวิตสะสม 1 ราย มีภูมิลำเนาอำเภอวังสะพุง 9 ราย, นาแห้ว 5 ราย, เชียงคาน 3 ราย, ผาขาว 2 ราย ท่าลี่ 1 ราย และเอราวัณ 1 ราย อาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาล 3 ราย นอกนั้นอาชีพอื่นๆ สำหรับผู้ติดเชื้อทั้ง 21 ราย โดยส่วนใหญ่มีประวัติเสี่ยงเดินทางมาจากพื้นที่อื่น และบางรายมีผลตรวจโควิด-19 มาแล้ว ขอมารักษาตัวที่ภูมิลำเนา ส่วนเตียงผู้ป่วยใช้ไปแล้ว 277 เตียง เหลือ 185 ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการ และภาพรวมฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวน 51,448 โดส
นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลยในวันนี้ ที่ประชุมมีมติเรื่องการบริหารจัดการวัคซีน ที่จะได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนแวคเพิ่มเติมภายในสัปดาห์หน้าจำนวน 6,720 โดส แอสตร้าเซเนก้า 2,900 โดส โดยต่อไปกำหนดการฉีดเข็ม 1 จะเป็น ซิโนแวค และเข็ม 2 แอสต้าเซเนก้า โดยเว้นระยะห่าง 3 สัปดาห์ ในส่วนของผู้ที่ฉีดเข็ม 1 แอสต้าเซเนก้า ไปแล้ว เข็ม 2 จะฉีดแอสต้าเซเนก้า โดยเว้นระยะห่าง 12 สัปดาห์ ส่วนวัคซีนซิโนแวคที่กันไว้สำหรับเป็นเข็มที่ 2 ของผู้ฉีดซิโนแวคไปแล้ว จะนำมาฉีดเป็นเข็มที่ 1 ทั้งหมด จึงทำให้ประชาชนมีโอกาสการเข้าถึงวัคซีนได้เร็วขึ้น ส่วนตลาดนัดล็อตเตอรี่ มีคำสั่งปิดต่ออีก 14 วัน แต่หากมีความจำเป็นผู้ค้าสลากฯ ต้องยื่นเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อฯ เพื่อพิจารณา โดยอาจพิจารณาให้ลดขนาดของตลาดลง มีเจ้าหน้าที่ควบคุม และมีมาตรการเว้นระยะห่าง เป็นต้น อีกทั้งหากมีจำนวนผู้ป่วยใช้เตียงในโรงพยาบาลสนาม มณฑลทหารบกที่ 28 ร้อยละ 70 แล้ว จะพิจารณาขยายเตียงสนามเพิ่มเติม


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย