มุกดาหา(ชมคลิป)ศปก.อ. สั่งปิดสถานศึกษาทุกแห่งด้วยเหตุพิเศษเป็นเวลา 7 วัน


ศปก. อ.เมืองมุกดาหการ สั่งปิดสถานศึกษาทุกแห่งเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร ด้วยเหตุพิเศษ (การแพร่ระบาดของโควิด 19 ) เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 – 11 ก.ค. 64
เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในปัจจุบันศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองมุกดาหาร ได้ประเมินสถานการณ์ และตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน และผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร เพื่อเป็นการระงับยับยั้งไม่ให้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่ระบาดออกไปในวงกว้างนั้น
ในการนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร จึงขอแจ้งประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองมุกดาหาร ( ศปก. อ. ) เรื่องปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 – 11 ก.ค. 64
นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตพื้นที่การศึกษาที่ 11 กล่าวว่า ได้ลงตรวจราชการในเขตพื้นที่การศึกษาที่ 11 ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ผู้บริหารในกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับผู้ตรวจราชการในกระทรวง และผู้บริหารองค์การแท่งหลัก ลงตรวจนั้น ได้รับผิดชอบเขตตรวจราชการจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร พบว่าหลังจากเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 14 มิ.ย. ที่ผ่านมา พบว่ามีเด็กนักเรียน ครู และผู้ปกครองจำนวนหนึ่งได้ติดเชื้อไวรัส ซึ่งเป็นส่วนผู้ปกครอง และญาติ ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดในพื้นที่สีแดงเข้ม ซึ่งก็ทำให้ ผวจ. ได้มีการสั่งการให้ศึกษาธิการจังหวัด ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทั้งระดับประถม และมัธยม และสถานศึกษาอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการปิดสถานศึกษา
ส่วนจังหวัดมุกดาหารปิดทำการเรียนการสอนเฉพาะสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. – 11 ก.ค. 64 กระทรวงศึกษาธิการได้ห่วงใยทุกภาคส่วน ต้องระมัดระวังร่วมด้วยช่วยกัน ในสถถานศึกษาทุกแห่ง ถือปฏิบัติอย่างเข้มงวดตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข
ด้าน ดร.ชาติชาย ก่อคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาลัย กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดมุกดาหาร มีอัตราการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้นทุกวันอย่างต่อเนื่อง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เกิดความห่วงใย จึงให้ทางโรงเรียนทุกโรงเรียน ได้พิจารณาในเรื่องของการปิดสถานศึกษา เพื่อที่จะให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีความปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในระลอกนี้
ในส่วนของอำเภอเมืองมุกดาหาร โดย ศบค.อำเภอเมืองมุกดาหาร ประกาศให้ดรงเรียนสถานศึกษา ปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. ถึง 11 ก.ค. 64 เป็นเวลา 7 วัน ในการสั่งปิดโรงเรียนมรครั้งนี้ แต่การเรียนการสอน ยังไม่ปิดการเรียนรู้ นักเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย จะต้องได้รับการเรียนรู้ ในรูปแบบต่าง ๆเช่น On – hand รายงานแบบฝึกหัด โยครูไปส่งให้นักเรียน และรับมาตรวจ 2-3 วัน ไปรับ 1 ครั้ง On – demand โดยการโหลดเอาใน Youtube เอามาสอนแล้วก็ส่งให้นักเรียน On – air สอนโดย Real TV. และก็ On – Line สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมที่เหมาะสมกับช่วงวัย ถึงแม้ว่าเราจะปิดสถานศึกษา แต่เราไม่ได้ปิดการเรียนรู้ ส่วนอาหารกลางวัน ทางโรงเรียนได้ดำเนินการเบิกจ่ายวันละ 20 บาท มาให้ผู้ปกครองนักเรียนเป็นเวลา 5 วัน เพราะว่าใน 7 วันนั้น เป็นวันทำการอยู่ 5 วัน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ระลอก 3 จังหวัดมุกดาหาร ประจำวันที่ 3 ก.ค. 2564 เวลา 10.00 น. ผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้จำนวน 6 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกใหม่ เมษายน 64 จำนวน 72 ราย ตรวจยืนยันในจังหวัด 59 ราย ตรวจยืนยันพบเชื้อจากต่างจังหวัดกลับมารักษาที่มุกดาหาร 13 ราย รักษาตัวใน รพ. 33 ราย รักษาหาย 38 ราย เสียชีวิต 1 ราย


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร

Related posts