นครพนม (ชมคลิป) ยังคงมีผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อายุน้อยสุด 2 เดือน สั่งเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม


วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายกิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนมร่วมแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที่ โดยในวันนี้จังหวัดนครพนมมีสถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อยืนยันเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับจังหวัดอื่น ๆ คือเพิ่มขึ้น 11 ราย เป็นผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง 9 ราย เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันต่างจังหวัด 2 ราย โดยเป็นกรณีที่สัมผัสจากแฟนที่เป็นวิศวกรมาจากจังหวัดใหญ่ที่ไม่ใช่จังหวัดเสี่ยงแต่ทำงานกับคนหมู่มาก ซึ่งรายนี้เป็นนักศึกษาฝึกสอนทำให้มีกลุ่มเสี่ยงเป็นบุคคลากรที่ทำงานร่วมด้วยและเด็กนักเรียนที่ผู้ป่วยเดินทางไปแจกเอกสารงานให้เนื่องช่วงนี้โรงเรียนทุกแห่งปิดและใช้การสอนแบบ on hand โดยกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคเพิ่มเติม ส่วนอีกรายเป็นเด็กชายอายุ 2 เดือน ที่ญาติจากจังหวัดใหญ่มาเยี่ยม ซึ่งรายนี้ทีมแพทย์และพยาบาลมีความเป็นห่วงและเป็นกังวลมากกว่ารายอื่น ๆ เนื่องจากมีอายุน้อยมาก ทำให้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอาการอย่างต่อเนื่องเป็นพิเศษกว่ารายอื่น ๆ
ดังนั้นในระยะนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม จึงอยากให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนมระมัดระวังตัวเองในการเดินทาง ขออย่าเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนแอร์อัดถ้าไม่จำเป็น โดยเฉพาะการพบปะกับคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่จังหวัดใหญ่ที่มีคนทำงานรวมกลุ่มกันจำนวนมากเพราะปัจจุบันเริ่มมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อแล้ว ในส่วนของชาวนครพนมที่ไปทำงานหรือไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแล้วอยากกลับบ้าน ก็ขอให้แจ้งประสานมายังเจ้าหน้าที่ก่อนเพื่อที่จะได้มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบเตียงรักษาและสถานที่กักตัวให้พร้อมรองรับ เพราะปัจจุบันจังหวัดนครพนมมีมาตรการคือผู้ที่มาจะไม่ได้เข้าบ้านแต่จะต้องมีการรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ มีการตรวจคัดกรองและเข้าสู่กระบวนการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันในสถานที่ที่หน่วยงานรัฐจัดให้ ถ้าใครป่วยก็จะส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที ซึ่งการประสานมาก่อนจะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นเพราะโรงพยาบาลบางแห่งมีจำนวนเตียงน้อยและเริ่มมีผู้ป่วยรักษาเต็มจำนวนเตียงแล้ว เพราะฉะนั้นจะต้องมีการประสานไปยังโรงพยาบาลข้างเคียงเพื่อรับผู้ป่วยในส่วนนี้ไปดูแล โดยจะแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 4 อาการ คือ ผู้ที่มีอาการรุนแรง มีอาการปานกลาง มีอาการเล็กน้อย และไม่มีอาการเลย เพื่อที่จะจัดระบบรักษาให้มีความปลอดภัยสำหรับทุกคนมากที่สุด สำหรับสถานการณ์เตียงรักษาผู้ป่วยโควิดปัจจุบันใช้ไปแล้ว 78 เตียง จาก 144 เตียง ดังนั้นในส่วนนี้จึงเริ่มมีการเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมอีก 3 แห่ง คือโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม และโรงพยาบาลเรณูนคร ซึ่งเบื้องต้นจะรองรับผู้ป่วยโควิดได้อีก 136 เตียง ขณะที่ยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นทุกโรงพยาบาลมีการสำรองไว้อย่างเพียงพอที่จะสามารถใช้ดูแลคนไข้ไปอีกอย่างน้อย 3 เดือน