อุดรธานี-ทหารพรึบลุยสวนผักช่วยเหลือเกษตรกร อ.กู่แก้ว

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 พันเอก มงคล หอทอง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ของ กรมทหารราบที่ 13 ออกดำเนินการจัดซื้อพืชผักสวนครัว เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยครั้งนี้ได้เดินทางไปที่สวนของ นาง สุภาภรณ์ รัตนะประสงค์ดี บ้านเลขที่ 112 หมู่ 1 บ้านชำป่ารัง ตำบลบ้านจิก อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี โดยได้จัดซื้อบวบหอม เพื่อนำมาประกอบอาหาร ให้กับทหารกองประจำการของหน่วย ซึ่งเกษตรกรมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ที่หน่วยงานทหารได้เข้ามาช่วยเหลือ และสนับสนุนการจัดซื้อพืชผักจากเกษตรกรในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งยังไม่สามารถออกดำเนินการจำหน่ายได้ตามปกติ
หากใครสนใจบวบหอม ให้ติดต่อได้ที่เบอร์ 092-9134091 นาง สุภาภรณ์ รัตนะประสงค์ดี เจ้าของสวนได้โดยตรง

ข้อมูลภาพข่าว จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส
กรมทหารราบที่ 13