อุดรธานี-ผบ.กองพันทหารราบที่ 2 พร้อมสมาคมแม่บ้านทหารบก พัน ร.2 ร่วมลงแปลงนา ปล่อยปลา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระราชินีฯ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 พันโท อินทราวุธ ทองคำ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วยคุณกนกรัตน์ ทองคำ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้นำกำลังพลและครอบครัว ทำกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ครบรอบ 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

โดยจัดกิจกรรม ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การหว่านข้าวในแปลงนา และปล่อยปลาลงหนอง ณ ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี จากการทำกิจกรรมดังกล่าวก็จะทำให้มีป่าและต้นไม้เพิ่มขึ้น มีแหล่งอาหารให้กับกำลังพล เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว และยังสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรให้กับผู้ที่สนใจได้อีกด้วย


ข้อมูลภาพข่าว จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส
กรมทหารราบที่ 13