อุดรธานี-กำลังพลจิตอาสาของกรมทหารราบที่ 13 หน่วยสนับสนุนการช่วยงานก่อสร้างพระมหาเจดีย์ สำหรับเก็บอัฐิธาตุของหลวงตามหาบัว ณ วัดป่าภูผาแดง หนองวัวซอ

พันโท อินทราวุธ ทองคำ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยสนับสนุนการช่วยงานก่อสร้างพระมหาเจดีย์ สำหรับเก็บอัฐิธาตุของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ณ วัดป่าภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โดยชุดจิตอาสาได้ดำเนินการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดหักพัง และทำความสะอาดกุฏิที่ว่างไม่ได้ใช้งาน ซึ่งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของวัดและพระสงฆ์ได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนั้นยังถือว่าเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่ชาวพุทธได้อีกด้วย

จากการที่หน่วยทหารได้เข้ามาช่วยวัดป่าภูผาแดงในครั้งนี้ ทำให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนารู้สึกประทับใจในการช่วยเหลือของชุดจิตอาสาในครั้งนี้ด้วย


ข้อมูลภาพข่าว จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส
กรมทหารราบที่ 13