(ชมคลิป)วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู บูรณาการร่วมเดินรณรงค์เคาะประตูบ้านเรียกเอิ้นให้ ไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19


วันนี้( 1 มิย.64) ที่ศูนย์เรียนรู้โรงเรียน ฒ.ผู้เฒ่า บ้านพร้าว ต.บ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้ นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานปล่อยแถวขบวนรณรงค์ของ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน อสม.ต.บ้านพร้าว รพ.สต.บ้านพร้าว รพ.สต.บ้านบก ในการเดินรณรงค์แบบเคาะประตูบ้าน เข้าถึงครัวเรือนแบบจับเขาคุยถึงข้อดีข้อเสียภัยร้ายความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว ญาติพี่น้องในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19
โดยมี นายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู นายมงกุฎ จำนงค์นิต ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู นายสายศิลป์ สายืน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู นายสังวาลย์ หมอกโคกสูง ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และ ผู้นำในชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนั้น ทางด้าน อบจ.หนองบัวลำภู ยังได้มอบ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือและแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ให้กับ อสม.สนับสนุนกิจกรรมเดินรณรงค์ด้วย
การรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ 15 หมู่บ้านของตำบลบ้านพร้าว ในสัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ของวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จึงได้ร่วมกันกับ หน่วยงานในพื้นที่ รณรงค์ในชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงผลดีของการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้จังหวัดหนองบัวลำภู ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกรณีติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ และ อสม.จะร่วมกัน เดินรงค์ไปยังทุกหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2564 ซึ่งขบวนรณรงค์ได้เดินทางเข้าไปตามบ้านาเรือนของชาวบ้านในหมู่บ้าน บอกเล่าให้ถึงครัวเรือน อย่างหวังผลที่จะให้ประชาชนได้ตระหนักต่อการฉีดวัคซีน
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู