อุดรธานี-พันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 จัดช่างตัดผมจิตอาสาพระราชทาน “Army Barber Delivery” ช่วยเหลือเด็กนักเรียนก่อนเปิดเทอม

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2564 พันโท อินทราวุธ ทองคำ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาชุดช่างตัดผมของหน่วย เพื่อจัดกิจกรรม อาร์มี่ บาร์เบอร์เดลิเวอรี่ “Army Barber Delivery” เพื่อให้บริการตัดผมฟรี แก่ประชาชนโดยกลุ่มเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก นักเรียน นักศึกษาที่กำลังจะเปิดภาคเรียนใหม่ บริเวณพื้นที่ชุมชนรอบค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ ณ ศาลาประชาคม บ.หนองบ่อ ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและลดการเดินทางไปใช้บริการร้านตัดผม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จากการปฏิบัติ ปรากฏว่ามีประชาชนให้ความสนใจมารับบริการตัดผมกับชุดช่างตัดผมจิตอาสาที่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดออกไปให้บริการจำนวนมากและประทับใจที่หน่วยทหารได้ออกมาให้บริการแบบนี้ เพราะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายยิ่งขึ้น


ข้อมูลภาพข่าว จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส
กรมทหารราบที่ 13