อุดรธานี-กรมทหารราบที่13 ทำธนาคารน้ำใต้ดินช่วยวัดป่าเหวไฮ ตามคำร้องขอ

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2564 พันเอก มงคล หอทอง ผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ช่วยเหลือประชาชน โดยได้ช่วยเหลือประชาชนในการขนล้อยางรถยนต์เก่าจากร้านปะยาง ห้างร้านต่างๆที่สนับสนุนให้ เพื่อนำไปทำธนาคารน้ำใต้ดิน เป็นการรักษาความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดินในช่วงฤดูแล้ง ที่พื้นดินขาดความชุ่มชื้น การทำธนาคารน้ำใต้ดินจะช่วยให้พื้นดินบริเวณนั้นและพื้นที่ใกล้เคียงมีความชุ่มชื้น อุดมสมบูรณ์ โดยในครั้งนี้ กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลไปช่วยทำธนาคารน้ำใต้ดินให้กับวัดป่าเหวไฮ ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ตามที่ประชาชนได้ร้องขอมา จากการที่หน่วยทหารได้ให้ความช่วยเหลือทำให้พระสงฆ์ของวัดป่าเหวไฮและประชาชน มีความพึงพอใจ ที่หน่วยทหารได้ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส

กรมทหารราบที่ 13