นครพนม(ชมคลิป)ผบ.ร.3 พัน.3 มอบทุนการศึกษาตามโครงการ “พี่ทหารสานฝัน”ในรูปแบบคอร์สเรียน “ภาษาอังกฤษครูนะ ออนไลน์ คอร์ส Entrance”

ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสภาวะวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้มีผลกระทบต่อการศึกษาของนักเรียนทั่วประเทศ ทำให้นักเรียนขาดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและโอกาสในการเรียนรู้ที่จำกัด ในการนี้ พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานโครงการ “พี่ทหารสานฝัน” และอาจารย์ ศักดิ์ครินช์ จงหาญ หรือครูนะ ผู้ดำเนินโครงการฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของนักเรียน จึงสานต่อโครงการ “พี่ทหารสานฝัน” เพื่อช่วยให้นักเรียนในสถานศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีทุนทรัพย์ และเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองนักเรียน จึงสนับสนุนคอร์สเรียน “ภาษาอังกฤษครูนะ ออนไลน์ คอร์ส Entrance” ซึ่งเป็นบทเรียนของอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อระดับประเทศให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งที่ผ่านมามีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นพันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน 3) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของนักเรียน จึงสานต่อโครงการ “พี่ทหารสานฝัน” เพื่อช่วยให้นักเรียนในสถานที่ศึกษา ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีทุนทรัพย์ และเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ซึ่งหน่วยได้รับการสนับสนุน คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คอร์ส Entrance ซึ่งเป็นบทเรียนของอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อระดับประเทศ ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 6 ทุน เพื่อให้น้องๆได้เตรียมตัวและศึกษาเพิ่มเติมในช่วงการปิดภาคเรียนในรูปแบบออนไลน์ โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งโครงการ”พี่ทหารสานฝัน” เป็นอีกช่องทางที่จะพาน้องๆนักเรียน ก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้
ภาพ : ขอบคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร