นครพนม(ชมคลิป)ร.3 พัน.3 บุกช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ตามโครงการ “น้องทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ” จากพิษ โควิด-19

ที่อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้ลงพื้นที่พร้อมกับนายสุพรรณ โกศล นายยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม ซึ่งจับมือร่วมกับหน่วยงานทหารของกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ร.3 พัน.3) ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ลงพื้นที่บุกช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ภายใต้โครงการของกองทัพบกเข้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรชาวไร่ชาวสวนทั่วประเทศที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด กองทัพบกช่วยแบ่งเบาปัญหา ตามโครงการ “น้องทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ” จากปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ราคาตกต่ำในห้วงนี้เป็นช่วงเก็บผลผลิตแต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ไม่มีพ่อค้ามารับซื้อข้าวโพดที่สวนเหมือนเช่นเคย จนทำให้ราคาตกต่ำ หากไม่รีบขายออกตลาดผลผลิตก็จะเสียหายและขาดทุน เพราะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว จึงได้ลงพื้นที่ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านแพง และผู้นำชุมชน เข้าไปรับซื้อข้าวโพดจำนวน 200 กก. ราคา 15 บาท/กก. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรบ้านแพง ซึ่งปลูกบนเนื้อที่ของหาดดอนแพงที่เกิดจากการสะสมของดินตะกอนแม่น้ำโขง มีแร่ธาตุสำคัญที่พืชต้องการจำนวนมาก ซึ่งทางกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ร.3 พัน.3) ค่ายพระยอดเมืองขวาง ยังคงเดินหน้าลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครพนมอย่างต่อเนื่องต่อไป “เพราะทหารคือลูกหลานคนไทย…..ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันอุดหนุนและสั่งซื้อข้าวโพดของกลุ่มเกษตรกรบ้านแพง ซึ่งสามารถสั่งซื้อผลผลิตได้ที่ นายสุพรรณ โกศล นายยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนมว่า โทร 0874384731 เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อไป
ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร