ขอนแก่น-เทศบาลเมืองชุมแพ ทุ่มงบ 14 ล้านปรับปรุงหนองนางเลิง เป็นสวนสาธารณะปอดแห่งใหม่ของคนชุมแพ

วันนี้ (24 พ.ค.64) นายณัฐภูมิ นนทสิริกุล ปลัดเทศบาลเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้เทศบาลเมืองชุมแพ ได้ทำโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินพร้อมทางเท้า กว้าง 2 เมตร รอบหนองนาเลิง ระยะทาง 870 เมตร และปรับปรุงพื้นที่โดยรอบให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม งบประมาณในการก่อสร้าง 14,382,000 บาท จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน มิ.ย.- ต.ค.64 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการระบายน้ำ กำจัดวัชพืช เคลื่อนย้ายสัตว์น้ำไปไว้ในหนองน้ำสาธารณะแห่งอื่นๆเป็นการชั่วคราว ก่อนทำการขุดลอก และลงมือก่อสร้างตามแบบแปลนที่กำหนด

สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากปรับปรุงหนองนางเลิงแห่งนี้ คือใช้เป็นที่กักเก็บน้ำของชุมชนเพื่อใช้ในระบบงานสาธารณะ เป็นแหล่งน้ำงานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย ดับเพลิง เป็นเเหล่งพักน้ำป้องกันน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมือง และเป็นแหล่งน้ำสวนสาธารณะที่ให้ทุกคนได้มาวิ่งออกกำลังกาย พักผ่อน สวนสวย ธรรมชาติร่มรื่น สูดอากาศบริสุทธิ์เต็มปอด จึงถือเป็นสวนสาธารณะปอดแห่งใหม่ของชาวชุมแพ